Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Värmland efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla den 1 maj 2020 och därefter under två års tid med option för regionen att förlänga avtalet med upp till två år.

Det här är Invent Medics första leveransavtal som baseras på en offentlig upphandling, och det är därmed ett viktigt steg på vägen mot bolagets mål att teckna avtal för Efemia med samtliga svenska hälsovårdsregioner. Dessutom ger det en god indikation om produktens konkurrenskraft inför förväntade motsvarande upphandlingar i större europeiska länder som Storbritannien och Tyskland.

– Det här avtalet visar svart på vitt att Efemia kan accepteras i offentliga upphandlingar inom ansträngningsinkontinens (SUI) i Sverige. Det bådar gott inför kommande offentliga upphandlingar och vår fortsatta offensiva satsning på Europa och USA under de kommande åren, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Hittills finns Efemia tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Invent Medic arbetar dessutom intensivt för att kunna lansera produkten på fler europeiska marknader samt i USA under de närmaste åren. Efemia väcker stort intresse hos offentliga och privata hälsovårdsaktörer, och det finns ett betydande behov av innovation inom segmentet då vissa vaginala nät som används vid den vanligaste operationstypen för SUI är förbjudna i bland annat USA, Storbritannien och Australien.

Ladda ner: Release