Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva kommenterar VD Karin Bryder bolagets pågående nyemission för en fortsatt offensiv internationell expansion med Efemia samt bolagets framsteg hittills under 2020, inklusive ett första ramavtal i Sverige och godkännanden för utskrivning inklusive kostnadstäckning i Norge och Nederländerna.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://mailchi.mp/inventmedic.com/februari-2020

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Release