I februari 2020 genomfördes en företrädesemission av units i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 26 mars 2020 och stoppdag är den 30 mars 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 1 april 2020.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 4 419 180 aktier samt 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 1 april 2020. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Invent Medic till 14 730 608 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 473 060,80 kronor.

 

Härutöver finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, vilka kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021. Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 1 april 2020. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0013720042 och kommer att handlas under tickern ”IMS TO 1”.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

 

 

Ladda ner: Release