Invent Medic meddelar att bolaget har inlett 2020 på ett positivt sätt med en försäljning av Efemia kontinensstöd i linje med Q4 2019, bolagets starkaste kvartal hittills. Detta trots inställda eller försenade marknadsaktiviteter och event till följd av coronavirus-relaterade restriktioner.

Efter en stark avslutning av 2019 har försäljningen av Efemia kontinensstöd fortsatt att utvecklas väl under januari och februari. Det innebär att Invent Medic förväntar sig en omsättning för det första kvartalet som är i linje med Q4 2019. Detta trots att coronavirus-pandemin inverkade relativt snabbt på bolagets distributörer i form av minskade möjligheter att bedriva marknadsaktiviteter på plats. Produktionen och leveranserna av Efemia har dock inte påverkats i någon betydande utsträckning.

För att hantera den uppkomna situationen har Invent Medic successivt ställt om sitt arbetssätt, inklusive att prioritera och uppdatera sina digitala plattformar för möten med såväl distributörer som kunder. Invent Medic har god erfarenhet av att arbeta virtuellt sedan tidigare och kommer att kunna bedriva en effektiv verksamhet även under rådande restriktioner med hjälp av ett mer digitalt arbetssätt. Bolagets strategiska arbete inom utvärdering av nya produkter samt inom förberedelser inför inlämnande av en ansökan om marknadsgodkännande för Efemia i USA fortlöper som tidigare.

– En betydande del av de marknadsaktiviteter som planerats till mars och Q2, inklusive flera stora regionala och internationella event och kongresser, har ställts in eller skjutits upp. Det gör att vi nu istället fokuserar mer på att nå ut direkt till kvinnor via olika digitala plattformar. Vi följer även utvecklingen för pandemin och pågående restriktioner noga, då den stora osäkerhet som råder idag gör det svårt att bedöma eventuella långsiktiga konsekvenser för oss i dagsläget. Det är dock tydligt att vårt framgångsrika arbete under 2019 med att etablera Efemia på fler marknader, kombinerat med en betydande andel försäljning via digitala kanaler, gör att vi ännu klarar oss väl, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Invent Medic har i dagsläget en god likviditet, men bolaget ser trots detta över sina löpande kostnader tills situationen stabiliseras. Det innebär en senareläggning av rekryteringar på säljsidan inom uppsökande verksamhet och möten. Istället prioriteras rekryteringen av en teknisk produktspecialist som kommer att ta hand om Efemia kontinensstöd in-house och bidra med support till säljkåren oavsett om dess verksamhet bygger på digital eller uppsökande verksamhet.

Ladda ner: Release