Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för 2019 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2020 i Lund.

VD Karin Bryder sammanfattar året
2019 präglades av ett kommersiellt genombrott för Invent Medics första produkt Efemia kontinensstöd. Under
året lyckades vi etablera produkten och presentera kommande lanseringar i sex europeiska länder, inklusive
Storbritannien och Tyskland, och under Q4 började försäljningen av Efemia att ta fart. Dessutom erhölls den första
Efemia-beställningen från en svensk hälsovårdsregion. Efter årets slut genomfördes en fulltecknad nyemission om
29,8 MSEK (före emissionskostnader). Det gör att vi nu kan fortsätta vår expansion och erbjuda Efemia till fler
europeiska marknader samt till USA inom tre år. Covid-19-pandemin har påverkat oss då marknadsaktiviteter fått
flyttas fram eller ställas in, men försäljningen under Q1 2020 har hållit sig stabil och förväntas bli i linje med Q4
2019. De pågående förberedelserna inför lanseringen i USA förväntas inte heller påverkas.

Ladda ner: Release
, Invent Medic Sweden 2019
, Beslutsunderlag 2020-05-05