Invent Medic har erhållit besked om kommande patentgodkännande i Sverige som avser specifika egenskaper hos bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet kommer att vara giltigt till och med mars år 2038.

Den aktuella patentansökan omfattar överraskande egenskaper hos bolagets produkt Efemia kontinensstöd. De förändringar som genomfördes när prototypen TVS förfinades till den färdiga produkten Efemia innebar inga skillnader i effekt eller säkerhet. Däremot gjorde de att produkten upplevdes som mer tilltalande samtidigt som materialåtgången minskades avsevärt.

– Det här patentbeskedet är mycket glädjande. Vår strategi inom immateriella rättigheter syftar till att erhålla ett så starkt och långsiktigt skydd som möjligt och detta godkännande både stärker och förlänger skyddet runt Efemia kontinensstöd, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Besked om kommande patentgodkännande innebär att patentverket avser att godkänna den aktuella patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår några få administrativa åtgärder inklusive betalning av patentavgift.

Ladda ner: Patentgodkännande SE