Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva berättar VD Karin Bryder att pågående upphandlingar och avtalsförhandlingar med regioner i Sverige har fortsatt under våren, och den 1 oktober blir Kronoberg och Blekinge sjätte samt sjunde region som kan erbjuda Efemia till sina patienter. Hon kommenterar även tidiga tecken på att hälsovården i Europa nu börjar inleda en normaliseringsfas, samt att förberedelserna inför bolagets ansökan om marknadsgodkännande för Efemia i USA fortlöper som planerat.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/invjun20se

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Release