Fortsatt försäljningstillväxt trots covid-19-nedstängning i Storbritannien och Tyskland

FÖRSTA HALVÅRET ( januari–juni 2020)

· Bolagets försäljning uppgick till 873 (218) KSEK.
· Rörelsekostnaderna uppgick till 8 300 (6 333) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -7 545 (-6 116) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,59) SEK.
· Likvida medel vid periodens utgång 19 677 (6 572) KSEK.

ANDRA KVARTALET (april–juni 2020)

· Bolagets försäljning uppgick till 471 (101) KSEK
· Rörelsekostnaderna uppgick till 4 266 (3 243) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 846 (-3 143) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,30) SEK.

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under årets andra kvartal präglades Invent Medics verksamhet av covid-19-pandemin. Vi märkte bland annat tydligt av nedstängningarna i Storbritannien och Tyskland och fick ställa om till enbart digitala möten med distributörer och partners.

Effekterna av pandemin gjorde att den förväntade försäljningstillväxten i Storbritannien till följd av avtalet med nationella NHS  England uteblev,  men vi lyckades trots allt öka den totala försäljningen något jämfört med Q1 vilket är positivt inför framtiden. I Sverige godkändes vår ansökan om en designförändring av Efemia som gör produkten mer attraktiv för användare, och vi tecknade dessutom avtal om inkludering i den stora apotekskedjan Apoteas sortiment. Vi blev tvungna att pausa våra diskussioner om expansion till fler länder  i Europa grund av pandemin, men de har nu återupptagits igen. Däremot kunde vi fortsätta enligt plan med våra förberedelser inför en möjlig lansering av Efemia i USA och andra möjliga marknader utanför Europa. Dessutom står vi fast vid  vår  målsättning att presentera minst en ny produktkandidat till vår produktpipeline innan årets slut.

Ladda ner: Release
, Invent Medic Q2 SVE 200824 v3