Invent Medic Sweden AB meddelar att bolaget under oktober kommer att erbjuda ett startset av produkten Efemia kontinensstöd till alla kvinnor i Sverige som väntar på en operation för sin ansträngningsinkontinens.

Kampanjen ”Få stöd i kön” riktar sig till de kvinnor som idag väntar på en operation för sin ansträngningsinkontinens. I och med den pågående Covid-19 pandemin har vårdköerna blivit extra långa, vilket lett till att inplanerade operationer blivit uppskjutna. Detta inkluderar operationer för ansträngningsinkontinens och väntan på att få slippa besväras av sitt urinläckage blir därför längre.

– Med den här kampanjen hoppas vi kunna underlätta vardagen för de kvinnor som står i kö för till exempel en TVT-operation även i de regioner där vi inte är representerade och det känns mycket bra, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Efemia kontinensstöd introducerades på den svenska marknaden för två år sedan och finns idag som hjälpmedel i sju svenska regioner samt i Norge, England, Holland och i flera kommuner i Danmark, däribland Köpenhamn. I Sverige kan Efemia köpas direkt på efemia.se, de stora apotekskedjornas webhandelsplatser och i 33 av Apoteket ABs butiker.

– När jag ser tillbaka på vad vi åstadkommit under dessa två år är det med stolthet och framtidstro, säger VD Karin Bryder.

Ladda ner: Release