Invent Medic Sweden AB meddelar att dess distributör Arteriomed  GmbH har fått information från ”The National Association of Health Insurance Funds GKV” att Invent Medic´s första produkt Efemia kontinensstöd kommer att upptas på sjukförsäkringsbolagens lista över ersättningsberättigade medicinalprodukter per den 15 oktober 2020.

Genom att tas upp på förteckningen över ersättningsberättigade medicinalprodukter kommer Efemia att berättigas till ersättning inom sjukförsäkringssystemet, i enlighet med direktiv från tyska federala myndigheter.

– Vi har pågående diskussioner med större sjukförsäkringsbolag som exempelvis AOK Rheinland, säger Arteriomed’s VD Helga Wachtmeister. När Arteriomed har slutfört diskussionerna med de berörda försäkringsbolagen kommer kvinnorna i Tyskland att lättare få tillgång till Efemia. När dessa diskussioner är avslutade kommer vi också att veta nivån på ersättningen, tillägger hon.

– Jag är glad över att vi, tillsammans med vår tyska distributör, har kommit så här långt i att få Efemia ersättningsberättigad inom Tysklands nationella hälsosystem, säger Invent Medic´s VD Karin Bryder.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-04 20:39 CET.

Ladda ner: Release