Invent Medic meddelar att bolaget har förvärvat rättigheterna till ett holistiskt menskoppskoncept som har utvecklats av den norska industridesignern Line Irene Andersen. Bolaget siktar nu på att färdigställa en första menskopp samt en applikator inför en beräknad marknadsintroduktion under andra halvåret 2021. Färdigställandet av dessa produkter bedöms inrymmas inom bolagets nuvarande finansiella planering.

Den globala marknaden för menskoppar växer i snabb takt. I Sverige använder ca 20% av alla menstruerande kvinnor menskopp men användarantalet varierar från land till land. Med tanke på att det finns ca 2 miljarder menstruerande kvinnor i världen är marknadspotentialen stor.

Det finns många olika menskoppar att tillgå från ett flertal olika tillverkare, men Invent Medics bedömning är att ingen tillverkare har lyckats ta fram en produkt som motsvarar samtliga viktiga önskemål från användarna.

– Det är inspirerande att vi nu har kommit överens med Line Irene Andersen om att tillsammans slutföra utvecklingen av hennes menskoppskoncept i Invent Medics regi. Hon har visat på en unik förmåga att utveckla vaginala produkter med en genomgripande holistisk design som sätter användaren i fokus. Hennes filosofi och det här konceptet passar därmed utmärkt ihop med Invent Medics grundläggande målsättning att ta fram och erbjuda innovativa och hälsofrämjande produkter som ska vara enkla, säkra och effektiva att använda, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– I och med att vi nu kan dra nytta av Invent Medics kunskap, erfarenhet och resurser inom kvinnohälsa och intimprodukter är jag övertygad om att vi inom en snar framtid kommer att kunna erbjuda en mer användarvänlig menskopp som också känns säker. En sådan produkt kommer att uppskattas av både nya och mer erfarna användare, säger Line Irene Andersen.

Förvärvet av Line Irene Andersens menskoppskoncept, som i dagsläget består av själva menskoppen samt en applikator för enkel och säker användning, genomförs i form av ersättningar när definierade milstolpar uppnås samt tidsbegränsad royalty. Line Irene Andersen kommer i den fortsätta utvecklingen att ingå i projektgruppen genom ett konsultavtal. Invent Medic kommer att bygga upp ett globalt immateriellt skydd för konceptet och produkter baserade på konceptet genom att ansöka om patent samt designskydd.

Förvärvet innebär att Invent Medic utökar sin produktpipeline inom kvinnohälsa och intimprodukter och bolagets uttalade intention är att fortsätta med denna strategi genom att successivt förvärva nya produkter/koncept under utveckling. Genom att utöka sin produktportfölj kan Invent Medic dra optimal nytta av det försäljningsnätverk som har byggts upp för produkten Efemia kontinensstöd. Nätverket täcker idag in de nordiska länderna samt Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 15:07 CET.

Ladda ner: Release