Invent Medic meddelar att rekryteringen har inletts till de nya tjänsterna Growth Marketing Manager samt Customer Success Manager. Båda tjänsterna syftar till att förstärka bolagets marknads- och försäljningsorganisation.

– Under 2021 förväntar vi oss en successivt ökande aktivitet inom de delar av hälsovården som arbetar med kvinnohälsa. Det gör att vi nu satsar på att utöka vår marknads- och försäljningsorganisation så att vi kan dra maximal nytta av våra distributionsavtal samt avtal inom kostnadsersättning för Efemia på ett flertal marknader i Europa. Dessutom kommer vi att arbeta proaktivt inför en möjlig marknadslansering av vår första menskoppsprodukt under H2 2021, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Tjänsten Growth Marketing Manager utgör en förstärkning inom arbetet med att identifiera viktiga potentiella tillväxtinitiativ samt utveckla tillväxtstrategier som stödjer bolagets målsättningar. Tjänsten kommer även att vara aktiv inom att skapa innehåll till sociala medier och bolagets marknadskampanjer. Dessa kampanjer bedrivs i syfte att bygga varumärke, öka kännedomen hos viktiga branschaktörer och kunder samt driva kundengagemang.

Tjänsten Customer Success Manager kommer att göra det möjligt för Invent Medic att satsa mer på kundnöjdhetsmaximering samt ökad kännedom om bolagets produkter inom hälsovården i Sverige samt inom försäljningskanaler inriktade mot kvinnors hälsa och välbefinnande. Tjänsten kommer därmed att vara av central betydelse för bolagets arbete med att utforma och följa upp kundlojalitetsprogram inom både B2B- och B2C-segmenten.

Mer information om rekryteringarna finns på Invent Medic websida, inventmedic.com

Ladda ner: Release
, Rekryteringsannons-201201 Growth Marketing Manager
, Rekryteringsannons-201201-Customer Success Manager