Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva kommenterar VD Karin Bryder att bolaget arbetat med förberedelserna inför inlämning av ansökan om marknadsregistrering av Efemia kontinensstöd i USA under ett antal månader. Det första steget är taget då bolaget lämnat in en ansökan om att godkännas som ”Small Business” hos FDA/CDRHs (Center for Devices and Radiological Health) Small Business Program. Hon meddelar vidare att allt underlag (den så kallade tekniska filen) är omarbetad till det format som FDA kräver, och att EMERGO håller på med en förhandsgranskning. Detta innebär att bolaget är inne i slutfasen av förberedelserna för att kunna lämna in ansökan till FDA så snart besked kommer från CDRH.

VD Karin Bryder fortsätter med att berätta att bolaget valt att byta till tyska TÜV SÜD som bolagets Notified Body. TÜV SÜD är godkända enligt MDR och anses vara en av världens ledande aktörer inom området. De erbjuder även tjänster som kan underlätta vid ytterligare marknadsregistreringar utanför Europa och USA.

Menskoppskonceptet som bolaget förvärvade tidigare i november diskuteras kort och det kan konstateras att bolaget planerar en första marknadsintroduktion under andra halvåret av 2021.

Invent Medic planerade tidigare under 2020 att förstärka marknads- och försäljningsorganisationen men valde att avvakta tills nu för att hålla nere de löpande kostnaderna under pandemin. De nu annonserade tjänsterna har ett tydligt digitalt och tillväxtorienterat fokus vilket bolaget kan dra nytta av även om coronapandemin skulle fortsätta att påverka bolaget under 2021.

VD Karin Bryder nämner även att det planeras för medverkan på investerarevent inför den kommande nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som finns. Slutligen önskas alla en god jul och ett gott nytt år.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/invdec20se

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Release