Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett distributionsavtal med Madridbaserade En Suelo Firme som har specialiserat sig på att erbjuda produkter inom bäckenbotten-hälsa till spansktalande kvinnor i Europa. En Suelo Firme har en stark närvaro på sociala medier med över 250 000 följare och över 4 miljoner besökare på sin webbplats varje år.

Det här distributionsavtalet för Spanien innebär att Invent Medic utökar räckvidden för Efemia till åtta europeiska marknader. Sedan tidigare når bolaget ut till hälsovårdsaktörer och användare i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Invent Medic kommer dessutom att lämna in en ansökan om FDA-registrering av Efemia i USA inom kort.

– Det är inspirerande att En Suelo Firme nu blir vår regionala partner för Efemia i Spanien. Tillsammans kommer vi att kunna nå ut med Efemia till spansktalande kvinnor på ett bättre sätt än tidigare med fokus på deras hemmamarknad Spanien. En Suelo Firmes användning av digital marknadsföring och tillväxtambitioner passar dessutom väl in i vår övergripande strategi för Efemia under de kommande åren, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Genom att inkludera Efemia i En Suelo Firmes portfölj förstärker vi vår kamp mot de tabun som omgärdar kvinnlig ansträngningsinkontinens (SUI), vilket är en stor och dold hälsoutmaning. Vi kan nu erbjuda en lösning som uppmuntrar kvinnor med SUI att sluta vara tysta och istället återuppta aktiviteter och social närvaro som ökar livskvaliteten, säger En Suelo Firmes VD Maria Lunz.

Efemia förväntas bli tillgänglig för användare i Spanien från och med första kvartalet 2021. Omkring 4,6 miljoner kvinnor i Spanien uppskattas använda någon form av skydd mot urinläckage och utgör därmed potentiella Efemia-användare. En Suelo Firmes innehar ett flertal exklusiva eller officiella distributionsavtal för ledande produkter inom bäckenbottenhälsa och riktar sig såväl till hälsovårdsspecialister som direkt till användare.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-14 22:06 CET.

Ladda ner: Release