Invent Medic meddelar att VD Karin Bryder kommer att presentera bolaget på Aktiedagen i Lund den 27 januari 2021 kl. 9.15 CET. Eventet går att följa live eller i efterhand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt via aktiespararna.se.

Invent Medics bolagetspresentation på Aktiedagen i Lund ingår i en utökad IR-kommunikationssatsning inför och under nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serien TO 1. Dessa teckningsoptioner delades ut till alla som medverkade i Invent Medics företrädesemission i februari 2020, och varje teckningsoption ger rätt att teckna att teckna en aktie till kursen 6,75 SEK under perioden 25 februari–18 mars 2021.

Den utökade IR-kommunikationssatsningen innebär att Invent Medic kommer att uppmärksammas via följande aktiviteter under Q1 2021:

– Fortsatt publicering av bolagets uppskattade nyhetsbrev i samarbete med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger.

­- Löpande nyhetsbevakning av Invent Medic på Biostock.se inklusive publicering av en artikelserie om bolaget. Den första artikeln finns att läsa här: https://www.biostock.se/2021/01/invent-medic-vill-underlatta-for-kvinnor-med-anstrangningsinkontinens/

– VD-intervju med Karin Bryder på Biostock.se i slutet av februari 2021. Presentationens publicerande följs av en live-chatt med möjlighet att ställa frågor och få svar direkt.

Invent Medics satsning på utökad IR-kommunikation under Q1 2021 kommer att fortsätta även framöver under 2021 med nyhetsbevakning på Biostock.se, digitala VD-presentationer/kommentarer i samband med utvalda nyhetsbrev och PM, närvaro vid fler investerarträffar samt utökad löpande digital närvaro via sociala medier.

Ladda ner: Release