Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av produkten Efemia kontinensstöd till Region Östergötland efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet är giltigt i två år med option för regionen att förlänga avtalet i upp till två år.

Invent Medic meddelar dessutom att Västra Götalandsregionen har beslutat att förlänga ramavtalet för leverans av Efemia med ett år i enlighet med villkoren i avtalet.

– Det är glädjande att följa de regioner som har kommit igång med att erbjuda Efemia till kvinnor som är i behov av ett välfungerande hjälpmedel. Vi märker tydligt av att vår produkt tas emot på ett positivt sätt, och dessutom att många kvinnor som börjar använda Efemia även fortsätter att göra det över tid, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ramavtalet med Region Östergötland är det sjätte avtalet som Invent Medic tecknar för leverans av Efemia till hälsovårdsregionerna i Sverige. De avtal som är aktiva idag gör att produkten finns tillgänglig som kostnadsfritt hjälpmedel i följande sju regioner; Blekinge, Kronoberg, Värmland, Västra Götaland, Östergötland, Jämtland-Härjedalen och Norrbotten.

Ladda ner: Release