Invent Medic meddelar att bolagets menskoppsprojekt nu går in i nästa fas då en genomarbetad prototyp kommer att testas av ett antal kvinnor. Inbjudan att medverka i testpanelen publiceras via varumärket Efemias sociala medie-kanaler.

Invent Medics tillverkningspartner på Efemia menskopp har meddelat att ett antal exemplar av den genomarbetade prototypen kommer att levereras inom kort. Testnings- och utvärderingsfasen med prototypen kommer därefter att inledas så snart panelen med kvinnor är fullrekryterad.

– Det är underbart att kunna meddela att vårt menskoppsprojekt fortgår som planerat och att vi nu kan gå in i en spännande testnings- och utvärderingsfas med en genomarbetad prototyp. Under den här fasen räknar vi med att ha stor nytta av den testpanel med kvinnor som nu rekryteras via vårt varumärke Efemia, samt även de allmänna synpunkter om menskoppar som vi också samlar in via kampanjen. Vi har märkt av ett stort intresse för kampanjen redan timmarna efter att den lanserades, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Invent Medic planerar att lansera Efemia menskopp på marknaden under senare delen av 2021.

Rekryteringskampanjen nås via följande länk: https://efemia.se/produkttestning-menskoppar/

Ladda ner: Release