Invent Medic meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan om 510(k)-marknadsregistrering av bolagets produkt Efemia kontinensstöd i USA till den amerikanska myndigheten FDA. Invent Medic förväntar sig att senare under 2021 kunna presentera marknads- och försäljningsplaner för produkten i USA.

Den övergripande planeringen inför bolagets etablering i USA fortgår enligt plan. Genom ansökan av marknadsregistreringen påbörjas marknadsaktiviteter i USA för samarbete kring lansering av Efemia kontinensstöd. Dessa etableringsplaner inkluderar nu även på sikt Efemia menskopp, som är ett nytt produktkoncept under utveckling med planerad första marknadsintroduktion i Sverige under det andra halvåret 2021.

– Det är glädjande att processen med att erhålla marknadsregistrering av Efemia kontinensstöd i USA nu tar ytterligare ett steg framåt. Samtidigt vill jag lyfta fram flera andra aktiviteter som är betydelsefulla för att vi ska nå framgång i USA. Dessa inkluderar vår kraftfulla satsning på ökad marknadsföring och stöd till våra regionala partners, som även kommer att omfatta USA, samt arbetet med att identifiera amerikanska samarbetspartners på olika nivåer.

– Utöver en distributör siktar vi även på att skapa relationer med lämpliga forskare, yrkesgrupper inom hälsovården samt kvinnoorganisationer. I Sverige märker vi tydligt av att en bred satsning som omfattar både hälsovård, kvinnoorganisationer och direkt-till-konsumentmarknaden är optimal för att bygga förtroende och kännedom om oss och våra produkter, vilket i sin tur driver försäljningen, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Mer än 20 miljoner kvinnor i USA uppskattas använda någon form av skydd mot ansträngningsinkontinens och utgör därmed potentiella användare av Efemia kontinensstöd.

 

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-15 07:48 CET.

Ladda ner: Release