Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. Då teckningsperioden för bolagets TO 1-teckningsrätter pågår till och med den 18 mars 2021 uppmanas alla aktieägare som deltog i nyemissionen under 2020 att utnyttja sina teckningsrätter i tid.

I denna utgåva av nyhetsbrevet berättar VD Karin Bryder om framsteg och nya marknadssatsningar i Sverige, Europa och USA, samt om bolagets nya menskoppsprodukt inför lanseringen under andra halvåret 2021.

I Sverige har Invent Medic tecknat ett nytt ramavtal för Efemia kontinensstöd tecknat med Region Östergötland. Dessutom har bolaget förlängt det nuvarande avtalet med Västra Götalandsregionen. Invent Medics har även uppgraderat sin marknadsorganisation som en del av bolagets satsning på tillväxt, inklusive de två nya positionerna Customer Success Manager och Growth Marketing Manager. Dessutom har 60 kvinnor rekryterats till en testpanel för menskoppsprodukten som utvecklas med sikte på lansering under H2 2021.

I Europa märker Invent Medic av en generellt ökande optimism bland hälsovårdsaktörer, återförsäljare och regionala partners/distributörer. Vaccinationsprogrammen i Europa förväntas bidra till en mer normal prioritering inom hälsovården under det andra halvåret, och det gör att bland annat distributörerna i Storbritannien och Tyskland nu har återstartat sina tillväxtfrämjande satsningar.

I USA har Invent Medic lämnat in en ansökan om FDA-registrering av Efemia kontinensstöd. Dessutom genomförs marknadsaktiviteter inför en kommande lansering i regionen, inklusive förberedelser för uppstart av ett dotterbolag i USA.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/invmar21se

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, http://www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

Ladda ner: Nyhetsbrev mars 2021