Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Kalmar efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla april 2021 med en total avtalstid på maximalt 4 år.

Det nya ramavtalet innebär att Efemia kontinensstöd nu går att få utskriven på recept i åtta svenska regioner: Kalmar, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland, Östergötland, Blekinge och Kronoberg.

– Det är glädjande att Region Kalmar nu kan erbjuda Efemia kontinensstöd till kvinnor i regionen på ett enkelt och smidigt sätt. Samtidigt utgör det här avtalet ytterligare ett steg på vägen mot vår långsiktiga ambition att teckna avtal med samtliga svenska hälsovårdsregioner, säger Invent Medics VD Karin Bryder.