Invent Medic AB (publ) meddelar att bolaget har publicerat en film på sin webbplats med den presentation som bolagets VD Karin Bryder har förberett inför bolagets årsstämma den 5 maj 2021.

Anledningen till att presentationen publiceras på webbplatsen är att bolagets årsstämma genomföras utan fysisk närvaro i år till följd av den pågående coronapandemin. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Filmen samt handlingar inför årsstämman finns att tillgå via följande länk:
https://www.inventmedic.se/investerarinformation/bolagsstyrning/bolagsstammor/

Frågor med anledning av stämman eller presentationen skickas till info@inventmedic.com. I enlighet med kallelsen till årsstämman kommer både frågor och svar att publiceras på bolagets webbplats utöver att ett svar skickas direkt till frågeställaren via e-post.

– Jag vill uppmana så många aktieägare som möjligt att utnyttja sin rätt att poströsta, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ladda ner: VD-presentation