Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets rapport för kvartal 1 2021.

Trenden för bolagets försäljning är positiv för tredje kvartalet i rad. Under det första kvartalet 2021 ansökte vi om FDA godkännande för Efemia kontinensstöd i USA, initierade testning på kvinnor av vår kommande menskoppsprodukt och förstärkte bolagets marknadssatsning med två nya positioner. Dessutom lämnades en första patentansökan in för menskoppskonceptet.

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2020)

  • Nettoomsättning uppgick till 562 (402) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till – 4 297 (-3 699) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till – 0,27 (0,25) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 11 985 (24 273) KSEK
Ladda ner: Release
, Invent Medic Sweden Kvartalsrapport Q1-21