Invent Medic har erhållit besked om kommande godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet är giltigt till och med år 2039.

Den aktuella patentansökan (17/046,706) beskriver den nuvarande versionen av Efemia kontinensstöd, inklusive hur produkten har vidareutvecklats sedan grundpatentet (som redan är godkänt i USA) med bibehållen effekt. Dagens besked utgör därmed en viktig förstärkning av patentskyddet för Efemia kontinensstöd på en av bolagets viktigaste marknader.

– Den här förstärkningen av vårt patentskydd i USA för Efemia kontinensstöd är glädjande för vår pågående etableringsprocess på denna marknad. Det bidrar bland annat till en förbättrad position när det blir dags att gå från samtal till förhandlingar med potentiella affärspartners i USA, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Besked om kommande patentgodkännande (”notice of allowance”) innebär att patentverket avser att godkänna den aktuella patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår några få administrativa åtgärder inklusive betalning av patentavgift.

https://mb.cision.com/Main/13708/3348132/1418287.pdf