Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets rapport för kvartal 2 2021.

Fokus på träningsinkontinens – en lyckad satsning

Under våren 2021 har stor vikt lagts och kommer fortsatt att läggas på att nå ut till kvinnor som kan bli hjälpta av Efemia kontinensstöd i samband med löpning och andra typer av träning/fysisk aktivitet. Med hänvisning till bolagets framgångsrika undersökningar vid träning har ett samarbete inletts med Lena Larje (http://www.traning40plus.se). Bolagets internationella samarbetspartners har med framgång anpassat sig till en ny verklighet. Invent Medic arbetar intensivt med att marknadsföra och sälja Efemia kontinensstöd, förbereda för marknadsintroduktion av Efemia menskopp i slutet av året och med de regelverk som finns i de regioner bolagets båda produkter ska kunna erbjudas.

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2020)

  • Nettoomsättning uppgick till 485 (471) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 571 (-3 846) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,26) SEK

1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2020)

  • Nettoomsättning uppgick till 1 047 (873) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 868 (-7 545) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-0,57) SEK
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 10 050 (19 677) KSEK

 

Ladda ner: Release
, Invent Medic Sweden Q2 2021