Invent Medic Sweden AB meddelar idag att bolaget har rekryterat Anna Lindström som ny verkställande direktör. Hon tillträder den 5 oktober då bolagets nuvarande vd, Karin Bryder, övergår till andra uppgifter bland annat som ansvarig för bolagets framtida produktutveckling. Anna Lindström har omfattande erfarenhet  av affärsutveckling och kommersialisering från ledande positioner i såväl små som stora bolag. Förändringarna genomförs för att stärka bolagets organisation i och med den fortsatta fokuseringen på kommersialisering av Invent Medics produkter.

Invent Medic har under de senaste åren genomgått en förändring från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag.  Företaget behöver nu en ledare med gedigen erfarenhet av affärsutveckling och försäljning för att framgångsrikt kunna leda etableringen av bolagets produkter på marknaden. Senare i år kommer bolagets andra produkt, Efemia menskopp, att lanseras.  Mot denna bakgrund finns ett behov av att stärka bolagets operativa resurser inom kommersialisering och försäljning. Rekryteringen av en ny vd är ett viktigt steg för att möta detta behov.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat attrahera Anna Lindström till vd-positionen. Hennes gedigna erfarenhet inom internationell kommersialisering  samt kunnande inom såväl medicinteknik, som andra branscher kommer att stärka bolaget ytterligare. Karin Bryders bidrag till att bygga upp bolaget under sina  år som vd är ovärderliga, och vi ser fram emot hennes fortsatta insatser inom bolaget”, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Invent Medic.

Anna Lindström  har bred erfarenhet av försäljning och affärsutveckling från en rad ledande och kommersiella befattningar inom bl. a.  Alfa Laval, Berry Callebaut och Alufluor i Sverige såväl som i Japan, Italien och USA.  Hon har stor vana vid att utveckla affärer och bygga effektiva organisationer genom att fokusera på kunden och från dess behov implementera och realisera hållbara tillväxtstrategier.  Senast har Anna arbetat som management konsult. Dessutom är  Anna medgrundare och styrelseledamot i Medtech-bolaget Xaga Surgical.  Anna har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska högskolan och UBC,  Kanada.

"Jag ser en stor potential i Invent Medics produkter och drivs av att få jobba med produkter viktiga för kvinnor. Med hjälp av min tidigare erfarenhet inom medicinteknik och internationell försäljning kommer jag att arbeta fokuserat för att bidra till bolagets fortsatta värdeskapande bland annat genom att få Invent Medics produkter att nå fram till många nya användare”, kommenterar Anna Lindström, tillträdande vd för Invent Medic.

"I takt med att Invent Medics verksamhet avancerar ställs nya krav på vår organisation. Jag är glad över att vi nu har kunnat rekrytera en vd som kan driva bolagets övergripande utveckling, samtidigt som jag kan fokusera på vår framtida produktutveckling” säger Karin Bryder, vd, Invent Medic.