Invent Medic Sweden AB meddelar att bolaget publicerat en studie med 83 kvinnor som uppgav att de upplever urinläckage under löpning. Av dessa hade endast 26 % sökt hjälp, och många hade inte ens diskuterat problemet med familj och vänner. 34 av kvinnorna testade Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd, och av dessa angav 94 % att den minskade urinläckaget mycket. Dessutom svarade 79 % att de kommer att fortsätta använda produkten under löpträning.

Även om Invent Medic vet om att många kvinnor har problem med urinläckage vid träning var resultaten överraskande.

– Resultaten visar att det är en jättestor utmaning för kvinnor med urinläckage att vara öppna med sitt problem, och att mörkerantalet är ännu större än vad vi förväntade oss. En del kvinnor i studien använde sig av bindor, svarta tights eller andra knep, och i vissa fall slutade de till och med att löpträna. Så ska det inte behöva vara, och vi hoppas att den här studien kan bidra till att fler börjar prata öppet om träningsinkontinens och de effektiva lösningar som faktiskt finns att tillgå idag, säger Klara Rasmusson, legitimerad sjuksköterska och studieadministratör samt Customer Success Manager vid Invent Medic.

Bolaget hoppas även att studien kan fungera som en ögonöppnare för aktörer och föreningar inom både löpning och andra träningsformer. Invent Medic samarbetar idag med några träningsleverantörer men skulle gärna utöka den här verksamheten rejält framöver. Även om det är smidigt att kunna köpa produkten Efemia kontinensstöd från olika nätapotek eller erhålla den via hälsovården så känner många kvinnor ännu inte till den.

Att öka uppmärksamheten kring träningsinkontinens och de lösningar som finns är något som den välkände löpningsprofilen BG Nilensjö, redaktör för magasinet Spring! samt ordförande och tränare inom föreningen IS Göta, tycker låter som en utmärkt idé.

– Jag är klart överraskad över att problemet är så stort, och det är tråkigt att det förmodligen hämmar ganska många från att springa. Det känns värdefullt och viktigt för oss att sprida att det faktiskt finns hjälpmedel, säger han.

Uppmuntrande att Efemia kontinensstöd klarar även långa pass

En viktig och positiv lärdom från studien är att Efemia kontinensstöd fungerar väl för de flesta kvinnor även under längre träningspass. Av de omkring hälften som ibland upplevde skav var det flera som kommenterade att det var i början av perioden, och därmed att korrekt isättning är viktigt för bästa möjliga komfort. 

– Studien visade att de som testade Efemia kontinensstöd var nöjda med dess bekvämlighet och effekt, utan någon signifikant skillnad beroende på löpdistans. Det är ett glädjande resultat som understryker att produkten passar väl för en bred målgrupp med aktiva kvinnor. Min förhoppning är att ökad kunskap och synlighet kommer att tvätta bort tabustämplen kring träningsinducerad inkontinens, och därmed att fler söker vård och får den hjälp som de har rätt till, vilket gör att de får möjlighet att leva ett friare och mer aktivt liv, säger Elisabeth Sthengel, försöksledare för studien.

Hela studien finns tillgänglig att läsa på Efemia.se under Träning.

Ladda ner: Release