Invent Medic meddelar att bolaget idag lanserar Efemia Menstrual Cup och därmed breddar sitt erbjudande inom kvinnohälsa till en målgrupp som består av kvinnor i fertil ålder, vilket är ca 2 miljoner kvinnor bara i Sverige. Produkten är utformad för att erbjuda marknadsledande bekvämlighet, säkerhet och enkelhet och förväntas därmed bidra till att det alltmer uppmärksammade och klimatsmarta segmentet för menskoppar attraherar ännu fler kvinnor än idag.

Efemia Menstrual Cup bygger på ett koncept som Invent Medic förvärvade från den norska industridesignern Line Iren Andersen under 2020. Under det senaste året har över hundra kvinnor varit delaktiga i testpaneler som bidragit med värdefull återkoppling till färdigställandet av produkten.

– Vi har verkligen tagit med kvinnors önskemål som en central och integrerad del i de olika faserna av produktutvecklingen. Det har gjort att vi har landat i en unik design, både när det gäller skydd mot läckage och hur mjuk och följsam den är för användaren, säger Elisabeth Sthengel som är ansvarig för produktutveckling hos Invent Medic.

Efemia Menstrual Cup kommer inledningsvis att erbjudas i en förpackning innehållande två koppar som kan köpas från och med den 17:e november via Efemias svenska webbshop http://www.efemia.se till lanseringspriset 299 kr.

– Vi inleder lanseringen med den svenska marknaden, men därefter kommer vi givetvis att bredda oss till fler länder. En viktig utgångspunkt blir Efemias webbshop hos Amazon som vi nu håller på att utveckla. Denna plattform kommer att ge oss smidig direkttillgång till flera stora europeiska marknader, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Om menskoppar och Efemia Menstrual Cup lanseringskampanj

Studier visar att kvinnor i genomsnitt använder mer än 10 000 bindor och tamponger under sitt liv, och det gör menskoppar till ett klimatsmart och hållbart alternativt. Den som tar väl hand om sin menskopp kan använda den under flera års tid och därigenom drastiskt minska sitt miljöavtryck. Enligt Invent Medics bedömning utgör menskoppar redan omkring 20 procent av marknaden för mensskydd i Sverige och i hela Europa uppskattas menskoppsmarknaden vara värd omkring 100 miljoner EUR. I takt med att bättre produkter erbjuds förväntas dock segmentet fortsätta växa under de kommande åren.

För att lyfta produktens hållbarhetsaspekt, samt nå ut till både vana och nya användare, genomför Invent Medic nu en lanseringskampanj för Efemia Menstrual Cup som blandar informativt och utbildande material med filmer och talkshows där kända sociala medieprofiler pratar om produkten och om mens. Kampanjen går att följa via Efemias lanseringssida http://www.efemia.se/menskopp/blodigt-varre/ samt Efemias konton hos Facebook och Instagram.

Ladda ner: Release