Invent Medic meddelar att bolagets tidigare VD Karin Bryder har bestämt sig för att avsluta sin nuvarande tjänst med fokus på produktstrategi och lämnar bolaget den 31 mars 2022.

Karin har varit en drivande kraft för Invent Medic under åtta års tid. Under hennes ledning uppnådde bolaget ett flertal avgörande milstolpar: ISO13485-certifiering av bolaget under 2017, marknadsgodkännande (CE-märkning) av Efemia kontinensstöd under 2018 samt därefter lansering av produkten och tecknande av distributionsavtal för totalt åtta europeiska marknader. Hon har även bidragit till utvecklingen av bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup som nyligen lanserades på den svenska marknaden.

– Jag tackar Karin för ett väl utfört arbete och en utmärkt överlämning av vd-rollen, och önskar henne varmt lycka till i framtiden, säger Invent Medics vd Anna Lindström.

– Invent Medics styrelse tackar Karin för hennes värdefulla insatser, inklusive ett starkt driv och engagemang för att förbättra livskvaliteten för kvinnor i hela världen. Hon har varit starkt bidragande till att bolaget under 2021 har kunnat inleda en ny fas, med en bredare produktportfölj, säger Invent Medics styrelseordförande Gun-Britt Fransen.