Invent Medic meddelar att bolaget har inlett en omstrukturering av organisationen med syfte att utöka fokuset på försäljning samtidigt som de löpande kostnaderna minskas.

Då Invent Medic nu har två produkter ute på marknaden sedan Efemia Menstrual Cup lanserades för drygt en månad sedan behöver bolaget en mer marknadsorienterad organisation som sätter tillväxt i centrum. Därför genomförs nu en omstrukturering där bolagets medarbetare erhåller tydligare försäljningsansvar, samtidigt som generella kostnadsneddragningar genomförs inom icke prioriterade områden. Bland annat minskas kostnaderna kraftigt inom forskning och utveckling, och några tjänster inom bolaget kommer att försvinna.

– Det absolut viktigaste för Invent Medic under de kommande tolv månaderna är att markant öka vår försäljning, både i Sverige och på andra strategiskt utvalda marknader i Europa, såsom Tyskland och Storbritannien. Vi gör därför ett nödvändigt omtag i organisationen så att det blir tydligt för alla i teamet att försäljningsaktiviteter har högsta prioritet, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Utöver att spetsa till sin egen organisation så planerar Invent Medic även att inleda nya samarbeten och etablera nya försäljningskanaler under 2022. Marknadsföringen som riktar sig direkt till konsument, framför allt via sociala medier, kommer att utformas för att öka medvetenheten om bolagets produkter samtidigt som den kopplas till direkta möjligheter att köpa produkterna online. Sammantaget förväntas dessa förändringar göra det möjligt att uppnå bolagets försäljningsmål för 2022.

– Vi kommer att satsa på att nå ut till såväl hälsovårdsaktörer som direkt till konsumenter även framöver, men till skillnad från tidigare så kommer mycket mer av själva bearbetningen av kunder att ske via olika samarbetspartners. Det gör att vi själva kan arbeta mer övergripande med att skapa effektiva koncept och strategier, samt följa upp och optimera dem över tid, säger Anna Lindström.

Fullt genomslag för de aviserade kostnadsbesparingarna förväntas under det andra kvartalet 2022. Det fjärde kvartalet 2021 kommer att belastas av kostnader för produktion och lansering av Efemia Menstrual Cup, men under det första kvartalet 2022 förväntas kostnadsbesparingarna börja synas.

Ladda ner: Release