Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med Sayco Europe som därmed blir ny distributör i Tyskland för Efemia kontinensstöd.

Sayco Europe fokuserar på att erbjuda lösningar för både män och kvinnor med inkontinens, och erbjuder en kombination av egna produkter samt produkter från andra leverantörer. Bolaget har därmed betydande erfarenhet inom kontinens- och urologiområdet och dessutom ett stort kontaktnät som inkluderar såväl hälsovårdsaktörer som ledande opinionsbildare på denna viktiga europeiska marknad.

– Jag är glad över att vi nu har en distributör i Tyskland på plats med bred erfarenhet som gör att de verkligen förstår frågeställningarna inom urininkontinens, vilket gör att de kan möta professionen på rätt nivå. Denna erfarenhet och kunskap kombinerat med ett starkt kontaktnät gör att vi ser Sayco Europe som helt rätt partner för att driva försäljningen av Efemia kontinensstöd i Tyskland, säger Carina Lindquist, internationell affärsutvecklingschef hos Invent Medic.

Sayco Europe bildades 2019 och utgör ett systerbolag till Australien-baserade Sayco Australia. Verksamheten i Australien etablerades 1984, och Sayco Australia är idag en marknadsledande leverantör av kontinensprodukter i sin region.

– Båda våra ledningsgrupper har omfattande erfarenhet av att distribuera urologiska och gynekologiska produkter, inklusive framgångsrika varumärken från tredjepartsleverantörer. Sayco Europe är stolt över att kunna inkludera Efemia kontinensstöd i vårt erbjudande som en del i vår ambition att bli marknadsledande även i Europa, säger Kevin Schultes, CEO hos Sayco Europe.

Invent Medic kommer även fortsatt att sälja Efemia kontinensstöd direkt till användare i Tyskland via sin Efemia store hos Amazon Europe. Bolagets egen marknadsföring direkt mot användare förväntas stärka kännedomen om produkten och varumärket Efemia hos relevanta målgrupper i Tyskland, och därmed bidra positivt även till försäljningen genom Sayco Europe.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-02 09:31 CET.

Ladda ner: Release