Invent Medic har under slutet av 2021 lanserat sin andra produkt och har transformerat bolaget från ett utvecklingsbolag till ett försäljningsdrivet bolag med en tydlig målsättning att vara ett flerproduktsbolag med fokus på kvinnohälsa. För att dra nytta av den plattform som byggts upp i bolaget avser Invent Medic att identifiera och förvärva ytterligare produkter för att accelerera tillväxten. I samband med detta startar Invent Medic ett samarbete med Klara Stock Market Adviser, som kommer att bistå i processen med att identifiera och förvärva kompletterande produkter inom området kvinnohälsa.

Invent Medic har en tydlig målsättning att vara ett flerproduktsbolag med fokus på området kvinnohälsa. Bolaget har sedan starten byggt upp en plattform med två kvalitetsprodukter, ett välfungerande kvalitetssystem inom medicinteknik, processer för tillverkning och logistik samt en infrastruktur av etablerade leverantörer och återförsäljare. Företaget ser att det nu är ett bra tillfälle att addera ytterligare produkter till portföljen. Fokus kommer att vara identifiering och förvärv av färdigutvecklade och marknadsintroducerade produkter som direkt kan ge både marknadsmässiga och kostnadsmässiga synergieffekter.

”I och med vår transformation från utvecklingsbolag till försäljningsdrivet bolag, är det en bra tid att utöka portföljen med kompletterande produkter. Vi ser att det finns många bolag inom kvinnohälsa med ett fåtal produkter i sin portfölj. Bedömningen är att denna marknad framöver kommer att behöva konsolideras och vi avser att ha en aktiv roll i denna process” säger Anna Lindström, VD Invent Medic.

”Jag har följt Invent Medic sedan noteringen och deras resa från utvecklingsbolag till ett bolag med fokus på försäljning. Genom att addera ytterligare produkter ser jag intressanta möjligheter att accelerera tillväxten och dra nytta av den kompetens och plattform som byggts upp i bolaget” säger Andreas Sandgren, VD Klara Stock Market Adviser.

Ladda ner: Release