Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2022 i Lund.

Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag och fullmaktsformulär finns per idag den 14 april 2022 på bolagets hemsida http://www.inventmedic.com och kan på begäran även rekvireras från bolaget.

Ladda ner: Årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse.pdf
, PM Årsredovisning 2021