Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1 2022.

Positiva marknadssignaler med fler återkommande kundorder och genomförda kostnadsbesparingar vilka ger fullt genomslag i kommande kvartal

Sammanfattning av första kvartalet 2022

◦ Distributionsavtal för Efemia Bladder Support i Tyskland tecknades med Sayco Europe.
◦ Efemia Menstrual Cup lanserades i en klimatsmart singelförpackning.
◦ Invent Medic inledde produktion med uppdaterad CE-märkning enligt MDR.
◦ En avsiktsförklaring presenterades avseende accelererad tillväxt via förvärv och ytterligare produkter.
◦ Distributionsavtal för Storbritannien och Irland tecknades med IMEDicare.

1 januari–31 mars (jmf kvartal 1, 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 547 (562) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till – 4 409 (-4 297) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till – 0,17 (- 0,27) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 10 913 (11 985) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Under det första kvartalet låg Invent Medics totala försäljning på ungefär samma nivå som under det första kvartalet 2021. Försäljningen under det första kvartalet 2021 bestod främst av en större order till Norge då Efemia kontinensstöd introducerades hos apotekskedjor som beställde in produkten till sina lager.  Samtidigt syns en underliggande positiv trend i form av ett stort antal återkommande kunder.

Ladda ner: Kvartalsrapport Invent Medic Q1 2022
, Invent Medic publicerar delårsrapport Q122