Efemia menskopp kommer under sommaren att finnas tillgänglig till försäljning hos STF:s fjällstation Storulvån. Fjällstationen har avgett STF:s Hållbarhetslöfte, om att arbeta hållbart i den dagliga driften, och i linje med detta har man beslutat att sälja Efemia menskoppen.

Bortom farbar väg, i väglöst land där inga marktransporter kan göras, är avfallshanteringen en komplicerad fråga. Alla som vistas i den känsliga fjällmiljön måste hjälpa till med att minimera mängden avfall.

Under 2020 ökade nedskräpningen i fjällen när fjällturismen boomade som ett led av att fler semestrade hemma i Sverige under Covid -19 pandemin. Genom olika informationskampanjer har den negativa soptrenden vänts och nedskräpning minskade under 2021. STF kommunicerade exempelvis tydligare i sina egna kanaler att det inte finns några sopbilar ute på kalfjället och att alla måste bära med sig sitt skräp hem för att minska onödiga helikoptertransporter med avfall. Genom att packa smart och planera minskas mängden avfall på fjället. Nu tar en av STF:s fjällstationer ytterligare ett steg och erbjuder sina gäster det miljövänliga mensskyddet menskopp.

Efemia menskopp är väl anpassad för att användas under en aktiv semester så som tex på en fjällvandring. Koppen är mycket lätt och tar lite plats i packningen. Man kan använda koppen i 12 timmar innan man behöver ta ut och tömma den. Då torkar man antingen ur den eller sköljer den i lite vatten för att sedan använda den igen. Om man vill går det utmärkt att koka menskoppen i ett trangiakök men det är absolut inte nödvändigt utan kokningen kan vänta till man är tillbaka hemma igen.

Att använda Efemia menskopp är otroligt smidigt under semestern eftersom det inte är några problem att bada med den och efteråt behöver man inte fundera på att gå på toaletten för att byta tampong eller använda en ny binda.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda ett hållbart och klimatsmart mensskydd på Storulvån och vi hoppas att fler kvinnor ska upptäcka alla fördelar med menskopp, säger Efemias försäljningschef Klara Rasmusson

Under en menstruation använder en kvinna i genomsnitt ca 16 tamponger eller bindor samt 6 trosskydd. Genom att använda menskopp i stället för engångsalternativ när man fjällvandrar så minskas mängden sopor på fjället, och sopberget i sin helhet.

– Vi tycker att det är viktigt att kvinnor som rör sig ute i skog och mark och fjäll ska bli erbjuden hållbara alternativ för att hantera sin mens och därför har vi valt att ta in Efemia menskopp till oss, säger Hanna Willén, Receptionschef samt Grupp och konferensansvarig på STF Storulvån fjällstation.

Ladda ner: Release