Anna Lindström, VD på Invent Medic, kommer att presentera bolagets uppköpsstrategi samt de väsentligaste framstegen och delmålen som nåtts under de senaste månaderna. Presentationen sker vid BioStock Investor Meeting den 9:e juni kl 12.00.

Presentationen sänds online och du följer eventet via den här länken: https://youtu.be/aX-8rO9XUvU

Ladda ner: Release