Invent Medic meddelar att bolaget tecknar ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Jönköping efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla i december 2022 med en total avtalstid om maximalt fyra år.

Det nya ramavtalet innebär att Efemia kontinensstöd går att få utskriven på recept i 11 svenska regioner: Blekinge, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

– Det är glädjande att Efemia kontinensstöd, i och med detta avtal, finns i mer än hälften av Sveriges Regioner. Det visar att vi har en bra produkt, som vården uppskattar och ser att de kan erbjuda till kvinnor på ett enkelt och smidigt sätt. Det här avtalet utgör även ytterligare ett steg på vägen mot vår långsiktiga ambition att teckna avtal med samtliga svenska hälsovårdsregioner, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Ladda ner: Release