Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2022.

Stark försäljningstillväxt och genomförda kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag

Sammanfattning av andra kvartalet 2022

  • Ramavtal tecknades för Efemia Bladder Support med Region Stockholm.
  • Efemia Menstrual Cup blev tillgängligt via Apoteket ABs online sortiment.
  • Ramavtal för Efemia Bladder Support tecknades med Region Jönköping.

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 785 (485) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -3 514 (-4 571) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till – 0,14 (-0,28) SEK

1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 332 (1 047) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 923 (-8 868) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,57) SEK
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 6 685 (10 050) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Det andra kvartalet var vårt bästa hittills försäljningsmässigt, samtidigt som bolaget har genomgått en betydande omställning med kraftiga kostnadsbesparingar. Detta visar sammantaget att vi är på rätt väg. Och då har vi ännu inte fått fullt genomslag från förväntad ökad försäljning via nya tecknade ramavtal samt våra nya distributörer i Storbritannien och Tyskland. Här finns betydande tillväxtpotential, vilket tillsammans med våra förhoppningar om ett kommande förvärv gör att hösten ser mycket intressant ut för Invent Medic.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 april 30 juni 2022
, PM Invent Medic Sweden Delårsrapport Q2 2022