Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 3 2022.

Nytt kvartalsrekord – Försäljningen ökade med 160% jämfört med samma kvartal 2021

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022

 • Tydlig ökning av antalet sålda singelförpackningar av Efemia Bladder Support i de nordiska länderna
 • Försäljningen i Storbritannien ökade i och med att den nya brittiska distributören har påbörjat sina försäljningsaktiviteter.
 • Fortsatt fokus på kostnader som minskade med ytterligare 20% under kvartalet jämför med föregående kvartal.
 • Lyckad kvalitetsrevision i enlighet med MDR genomförd.
 • Efemia Menstrual Cup inkluderades i Apoteas online-sortiment.
 • Apotek Hjärtat tog in Efemia Menstrual Cup i sitt online-sortiment.
 • Den nordiska apoteksaktören Med24 började sälja både Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual Cup på den danska marknaden.

1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 861 (330) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -2 224 (-3 980) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,25) SEK

1 januari – 30 september (jmf samma period 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 192 (1 377) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -10 147 (-12 848) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,82) SEK
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 4 702 (5 559) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Vi levererade ännu ett kvartalsrekord, vilket visar hur viktigt det är att vara ute och möta våra kunder inom professionen samt våra slutanvändare via sociala medier. I Norden består en betydande del av försäljningstillväxten av singelförpackningar, vilket är positivt inför framtiden då vi ständigt når ut till nya användare, detta samtidigt som Storbritannien börjar ge avtryck i försäljningen. Parallellt fortsätter vi att hålla nere våra kostnader och se till att det vi investerar i ger ökad försäljning, och här har vår satsning på att arbeta med betygsättningstjänster gett goda resultat som att nya apotekskedjor blivit återförsäljare av Efemia Menstrual Cup.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Delårsrapport 1 juli 30 september 2022
, PM Invent Medic Sweden Delårsrapport Q3 2022