Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med Medifa som försäljningsrepresentant i Stockholmsregionen från och med det första kvartalet 2023. Efemia Bladder Support finns tillgänglig via avtal med hälsovården i Region Stockholm sedan senare delen av 2022. Med sina goda kontakter med ledande och drivande personer inom urinkontinenssjukvården förväntas Medifa bidra till en markant förstärkning av bolagets synlighet och interaktioner med hälsovården i denna region under 2023 och framåt.

Sedan avtal tecknades med Region Stockholm under senare delen av 2022 har Invent Medic arbetat metodiskt för att öka kännedomen om stressinkontinens samt hur Efemia Bladder Support kan hjälpa kvinnor att hantera detta problem. Bolaget har besökt ett flertal kliniker i regionen, och dessutom har event anordnats för både professionen och allmänheten. Då denna region är av stor vikt för Invent Medics fortsatta tillväxtresa i egenskap av största hälsovårdsregion på bolagets hemmamarknad utökas satsningen ytterligare från och med det första kvartalet 2023 genom att utse Medifa till försäljningsrepresentant i Stockholmsregionen.

Medifa drivs av Martina Bertilsson och Ulrika Lindholm Jansson med fokus på att erbjuda förbrukningsartiklar, information och utbildning inom kvinnohälsa (inklusive inkontinens, hjälpmedel, bäckenbottensmärta, sexuell hälsa och smärtlindring) till hälsovården. Efemia Bladder Support kompletterar därmed Medifas sortiment på ett utmärkt sätt och kommer att nå ut till en stor målgrupp inom urininkontinenssjukvården via Medifas upparbetade kanaler.

– Vi vet att fysiska möten med vården genom besök på klinker, presentationer i olika forum samt deltagande på lokala event ger både kvinnor med stressinkontinens och professionen ökad kännedom om produkten och därmed en ökad försäljning. Det här samarbetet med Medifa ger oss en fantastisk möjlighet att satsa effektivt på just detta och nå ut till fler kvinnor i Sveriges största hälsovårdsregion, säger Klara Rasmusson, försäljnings- och marknadschef på Invent Medic.

– Efemia Bladder Support kompletterar vår portfölj på ett bra sätt, och vi ser en stor försäljningspotential genom våra kontakter inom vården i den befolkningstäta Stockholmsregionen. Både Medifa och Invent Medic drivs av att hjälpa kvinnor att leva socialt och fysiskt aktiva liv, och vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna möjlighet till fler kvinnor inom ramen för det här samarbetet, säger Martina Bertilsson, VD på Medifa.

Ladda ner: Release