Invent Medic meddelar att bolaget lanserar Efemia Bladder Support på Island tillsammans med den väletablerade isländska hälsovårdsaktören Stoð som utsetts till distributör för produkten från och med mars 2023. Island ligger långt framme inom jämlikhet och kvinnohälsovård och det är därmed naturligt för Invent Medic att som femtech-bolag etablera sig på denna marknad. Stoð är en väletablerad distributör inom kvinnohälsa med goda kontakter och kanaler som når ut till både hälsovårdsaktörer och direkt till isländska kvinnor.

Under 2022 fokuserade Invent Medic på att bygga upp och stödja sina etablerade marknader i Europa. Som tidigare meddelats är bolaget redo att fortsätta sin marknadsexpansion under 2023 med delmålet att teckna avtal med ytterligare minst en distributör i Europa under året. Isländska Stoð, en ledande hälsovårdsdistributör i landet med ett 30-tal anställda och verksamhet sedan 1980-talet, tog själv initiativ till samarbetet med Invent Medic genom att presentera en gedigen affärsplan för etableringen av Efemia Bladder Support på Island.

– Vi tittar löpande på tillgängliga produkter och vad kvinnor letar efter och såg en lucka på den isländska marknaden. Därför är vi hedrade över att kunna erbjuda Efemia Bladder Support till isländska kvinnor, säger Tanja Björk Jónsdóttir, Sales Manager och sjuksköterska hos Stoð.

Det känns extra kul att börja samarbeta med Stoð då vi nu kan erbjuda en produkt till isländska kvinnor som de inte hade tillgång till tidigare. Fram tills nu har isländska kvinnor kunnat välja mellan bäckenbottenträning och operation, men i och med lanseringen av Efemia Bladder Support kan vi nu erbjuda dem ett tredje alternativ. Vi vet från våra användarstudier att många kvinnor inte vill genomgå en operation, och bland annat i dessa fall är vår produkt ett utmärkt alternativ, säger Klara Rasmusson, Head of Sales and Marketing på Invent Medic.

Fokus på både hälsovården och direktförsäljning till konsument

Initialt kommer Stoð att satsa på marknadsföring av Efemia Bladder Support gentemot hälsovårdspersonal genom att träffa Key Opinion Leaders och besöka kliniker. De kommer även att rikta sig direkt till kvinnor med inkontinensproblem via sina etablerade sociala medie-kanaler samt genom samarbete med en kvinnlig idrottsprofil inom crossfit. Målsättningen är även att få Efemia Bladder Support godkänt för utskrivning med kostnadstäckning inom Islands hälsovårdssystem.

– Denna etablering på Island tillsammans med Stoð är helt i linje med vår strategi att utöka antalet distributörer under 2023. Vi har lärt oss mycket om vilka egenskaper en bra distributör bör ha under vårt arbete med vårt befintliga distributionsnät under 2022, och Stoð uppfyller samtliga av dessa kriterier. Etableringen av en ny distributör redan i mars, samtidigt som vi har arbetat intensivt med att integrera FlowCup i bolaget, visar på vår styrka och kompetens samt inte minst attraktionskraften i vår produktportfölj, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

En stabil och beprövad försäljningsmodell

En betydande del av försäljningen av Efemia Bladder Support bygger på rekommendationer, vilket är en långsiktig och stabil modell för att skapa tillväxt och lönsamhet över tid. Det kan dock ta lite tid innan försäljningen tar fart på allvar. Invent Medic har som strategi att låta sina distributörer ansvara för marknadsförings- och försäljningsaktiviteter som avser Efemia Bladder Support med undantag för den svenska marknaden som hanteras i egen regi. Under 2022 tecknade bolaget avtal med nya distributörer i båda de stora marknaderna Storbritannien och Tyskland. Storbritannien har hittills utvecklats starkare än Tyskland på grund av skillnader i hälsovårdssystemens uppbyggnad, samt att den brittiska distributören iMedicare snabbt kom i gång med sina marknadsföringsaktiviteter. Bolaget ser dock en lovande utveckling även i Tyskland, om än i långsammare takt, då medvetenheten om produkten ökar stadigt hos relevant hälsovårdspersonal i landet.

Om Stoð
Stoð är en ledande aktör på den isländska marknaden för hälsorelaterade produkter och tillhandahåller bland annat inkontinens- och stomiprodukter. Företaget etablerades på 1980-talet och har en personalstyrka om 30 personer med stor kunskap och utbildning inom området. Stoð lägger stor vikt vid att upprätthålla goda relationer med sin kundkrets och ser löpande över strategiska möjligheter att utöka sin produktportfölj inom kvinnohälsa. Den totala målgruppen för de produkter som företaget tillhandahåller är varierad och består av allt från kvinnor med svåra kliniska tillstånd till aktiva idrottare som lider av inkontinens.

Ladda ner: Release