Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2023 i Lund.

Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag och fullmaktsformulär finns per idag den 14 april 2023 på bolagets hemsida https://www.inventmedic.se och kan på begäran även rekvireras från bolaget.

Ladda ner: 2022 årsredovisning Invent Medic Sweden AB_inkl revisionsberättelse
, Invent Medic publicerar Årsredovisning