Invent Medic meddelar att bolaget tecknar ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till regionerna i den så kallade femklövern, det vill säga Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro, efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla i januari 2024 med en total avtalstid om maximalt tre år.

Det nya ramavtalet innebär att Efemia kontinensstöd kommer att finnas tillgängligt för utskrift på recept i en majoritet av Sveriges sjukvårdsregioner: i Blekinge, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

– Att bli leverantör av Efemia kontinensstöd till fem ytterligare regioner är ett stort och viktigt steg för produktens etablering i Sverige. Det innebär att den snart finns tillgänglig för utskrivning på recept i 16 av Sveriges 21 regioner, och därmed att vi kommer betydligt närmare vår långsiktiga ambition att teckna avtal med samtliga svenska hälsovårdsregioner, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

– Ramavtalet med regionerna i femklövern visar även en gång tydligt att Efemia kontinensstöd är en bra produkt som vården uppskattar och vill erbjuda till kvinnor så att de kan hantera sin ansträngningsinkontinens på ett enkelt och smidigt sätt, säger Anna Lindström.

Ladda ner: Release