Invent Medic Sweden AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 september 2023.

Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 16 oktober 2023. Utsökningsdag är den 18 oktober 2023, varefter BTA omvandlas till aktier omkring den 18 oktober 2023.

Ladda ner: Release