Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med Kessel Medintim som därmed blir ny distributör i Tyskland för produkten Efemia kontinensstöd.

Kessel Medintim är väletablerad på den tyska marknaden för medicintekniska produkter och bedriver forskning, utveckling, produktion och distribution inom detta område. Bolaget fokuserar främst på preventivmedel och sexuell hälsa och erbjuder ett flertal efterfrågade och eftertraktade lösningar. Efemia kontinensstöd kommer nu att bli en av dessa lösningar.

Invent Medic har tidigare kommunicerat att försäljningen på den tyska marknaden ännu inte har nått upp till bolagets förväntningar. För att åtgärda detta inleddes ett intensivt arbete med att utvärdera den dåvarande distributören samt för att bygga upp mer kunskap om hur det tyska vårdsystemet fungerar, var i vårdkedjan kvinnor med ansträngningsinkontinens söker vård och hur förskrivningssystemet fungerar praktiskt för patienten. Då Storbritannien samtidigt har levererat en god försäljningstillväxt undersöktes även vilka huvudsakliga framgångsfaktorer som ligger bakom utvecklingen på bolagets tre största marknader (Norge, Sverige och Storbritannien). Sammanställningen av all tillgänglig data ledde till att Invent Medic tog kontakt med potentiella distributörer för Tyskland och valet föll på Kessel Medintim.

– Kessel Medintim har gedigen kunskap om och har bevisat att de kan leverera starka resultat med förskrivningsbara produkter inom kvinnohälsa på den tyska marknaden. Deras starka produktportfölj möjliggör dessutom en snabbare väg in i apotekens utbud samt att vi tillsammans kan nå ut med Efemia kontinensstöd till en betydande andel av de gynekologer som tyska kvinnor träffar. Kessel Medintim har tagit fram en tydlig strategi för hur de ska nå ut med Efemia kontinensstöd, och vi har redan etablerat en mycket bra och konstruktiv dialog, säger Klara Rasmusson, Invent Medics försäljnings- och marknadschef.

– Vi ser fram emot att börja marknadsföra Efemia kontinensstöd till sjukvårdspersonal och kvinnor i Tyskland då vi ser att det finns ett behov och intresse för produkten. Vi siktar på att skapa en ökad medvetenhet om utmaningen med stressinkontinens, vilket är något som många kvinnor lider av, och att erbjuda en pålitlig lösning, säger Lukas Distler, VD för Kessel Medintim.

Ladda ner: Release