Invent Medic, ett svenskt bolag inom kvinnohälsa, har erhållit en order om 600 Flow Undies menstrosor till organisationen Star for Life. Menstrosorna kommer att användas för att ge unga kvinnor i södra Afrika tillgång till ett säkert och hygieniskt mensskydd. Leverans av ordern är planerad i januari 2024. 

Star for Life är en svensk organisation som erbjuder utbildning till ungdomar i södra Afrika. Organisationen har redan en etablerad relation med Invent Medic då FlowCup menskoppar har köpts in och distribuerats sedan 2018 inom ramen för projektet Daughters of Africa Girls Club som utbildar flickor om hälsa, sexualitet, jämlikhet och entreprenörskap. Säkra mensskydd för flickor i utvecklingsländer gör stor skillnad då flickorna inte riskerar att förlora delar av sin skolgång på grund av sin menstruation eller bli sjuka från användning av ohygieniska alternativ. 

– Det är mycket glädjande att Star for Life nu väljer att även använda sig av FlowCup som distributör av menstrosor till deras viktiga arbete i södra Afrika. Detta visar att FlowCups säkra och lättanvända produkter är det självklara valet för distribution i utvecklingsländer. Det finns flera pågående projekt kring återanvändbara mensskydd som drivs av organisationer liknande Star for Life, och vi siktar på att bli en ännu bättre partner för dessa framöver, säger Invent Medics VD Anna Lindström.   

– I södra Afrika lever allt för många tjejer med diskriminering, fördomar och fattigdom bara på grund av sitt kön. Ett sorgligt exempel är att tjejer i skolåldern varje månad missar delar av sin utbildning på grund av stigman och tabun kring mens. På Star for Life tycker vi att tjejer har rätt till hela utbildningen och halva makten och därför är vi stolta över att kunna dela ut menstrosor på våra skolor och mobila hälsokliniker. Det gör skillnad på riktigt, säger Jessica Grundström Ahldin, generalsekreterare för Star for Life. 

Star for Life är en svensk organisation som grundades 2005 av Dan och Christin Olofsson. Organisationen arbetar med att utbilda skolungdomar i södra Afrika så att de kan bygga en bättre framtid, vilket bidrar till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Start for Life finns i 120 skolor där drygt 450 000 elever tagit del av Star for Lifes projekt.  

Ladda ner: Release