Invent Medic meddelar att bolagets produkt Efemia Bladder Support nu är upphandlad även i Region Västerbotten samt Region Skåne. Detta innebär att produkten erbjuds eller kommer att erbjudas i samtliga större svenska regioner, och i 19 av 21 svenska regioner totalt. Invent Medic förstärker samtidigt sin marknadssatsning i Sverige med en säljare för att öka den fysiska närvaron på denna marknad.

Tidigare under 2023 har Invent Medic meddelat att bolaget vunnit upphandlingar i sex svenska regioner: Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro, Region Dalarna, Region Sörmland och Region Gävleborg. Idag meddelar bolaget att Efemia Bladder Support även kommer finnas tillgänglig i Region Västerbotten från och med början på 2024, och i Region Skåne från och med april 2024. Bolaget täcker därmed in nästan hela Sverige, då endast två regioner återstår att teckna avtal med: Region Gotland samt Region Halland. I Region Halland har Invent Medic redan lämnat in anbud, och besked väntas under 2024.

Avtalet med Region Skåne ses som extra viktigt då Invent Medic har sitt säte i Skåne, och bolaget har ett stort upparbetat kontaktnät i regionen. Ett flertal aktiviteter för att öka kännedomen om produkten hos professionen har genomförts, och samarbeten pågår redan med ett antal kliniker.

– Det känns fantastiskt att vår produkt Efemia Bladder Support äntligen är upphandlad i Region Skåne. Då Invent Medic är ett Lundabaserat bolag är vi lite extra stolta och glada över att alla kvinnor i vår hemmaregion nu kommer att kunna erbjudas denna viktiga produkt. Vi ser även positivt på att produkten blir tillgänglig i region Västerbotten. Här har vi har arbetat upp goda relationer under de senaste åren, där crossfit-studien under 2021 är ett bra exempel på genomförda aktiviteter. Under hösten i år har vi fokuserat på utbildningar med professionen, såväl fysiskt på förskrivarkursen i Umeå som digitalt via möten med de inkontinensansvariga i regionen, säger Invent Medics försäljnings- och marknadschef Klara Rasmusson.

I och med dagens besked kommer Efemia Bladder Support att finnas tillgänglig i samtliga av Sveriges största regioner. Bolaget väljer därför att förstärka sin fysiska närvaro i Sverige genom att anställa en säljare med fullt fokus på denna marknad.

– Vi har tecknat avtal för Efemia Bladder Support i åtta nya svenska regioner på mindre än ett år, vilket är ett stort framsteg för bolaget och som öppnar upp nya möjligheter. Vi vet sedan tidigare att fysisk närvaro hos våra kunder inverkar positivt på vår försäljning, och med tillgänglighet för vår produkt i fler svenska regioner samtidigt som vi även ökat antalet distributörer på internationella marknader behöver vi förstärka organisationen med en säljare för den svenska marknaden. Denna förstärkning gör att vi kommer att kunna utbilda och informera fler personer inom hälso- och sjukvården om fördelarna med Efemia Bladder Support, vilket förväntas leda till en fortsatt försäljningstillväxt under 2024, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Ladda ner: Release