Invent Medic meddelar att ett samarbete har inletts med bolaget TillaCare kring produkten UriCap Female, ett urindom för inkontinenta kvinnor. Samarbetet innebär att Invent Medic kommer att representera UriCap Female på den svenska marknaden. Denna utökning av Invent Medics produktportfölj på den svenska marknaden är i linje med bolagets strategiska målsättning att addera fler produkter som hjälper kvinnor i deras dagliga liv, öka bolagets omsättning samt arbeta mer kostnadseffektivt.

TillaCares produkt UriCap Female är ett kvinnligt uridom och en säker lösning för inkontinenta kvinnor som kan användas i stället för katetrar eller engångsblöjor. Denna typ av lösning har tidigare enbart varit tillgängliga för män. Tack vare sin unika design som inte inkluderar klister är UriCap Female både skonsam och behaglig att använda. Målgruppen är inte densamma som för Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd som i stället riktar sig aktiva kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Invent Medic har etablerat goda kontakter med hälso-och sjukvårdspersonal inom den svenska inkontinensvården genom att Efemia kontinensstöd är upphandlad i de flesta av Sveriges regioner. Att addera UriCap Female i produktportföljen är därmed ett naturligt steg eftersom samma personer inom regionerna ansvarar för båda dessa produktkategorier. Båda produkterna fokuserar även på att hjälpa hälso- och sjukvården med att minska dess miljöbelastning genom att minska mängden avfall.

UriCap Female är ny på den svenska marknaden och säljs idag i USA, Israel och Storbritannien. Under det första kvartalet 2024 kommer Invent Medic att introducera produkten till den svenska hälsovården och positionera den inför kommande upphandlingar.

Vi är väldigt glada att starta samarbetet med Invent Medic och ser att deras Efemia Bladder Support väl kompletterar vår UriCap Female inom området kvinnlig inkontinens. Tillsammans kan vi med Invent Medic erbjuda den svenska hälso- och sjukvården innovativa produkter som efterfrågas av så många kvinnor, säger TillaCares VD Michael Cohn

– UriCap passar väl in i vår produktportfölj med innovativa lösningar inom kvinnlig urininkontinens. Det är en fantastisk ny produkt som kan bidra till stor förbättring av livskvalité för inkontinenta kvinnor. För Invent Medic som bolag ser vi betydande synergieffekter inom både distribution och försäljning då denna nya produkt blir ett utmärkt komplement till vår egen produkt Efemia kontinensstöd. Med två produkter inom samma segment kan vi effektivisera och fördela kostnader inom områden som upphandling, resor och utställningar, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Om TillaCare
TillaCare är ett israeliskt bolag med svenska delägare. Bolaget har utvecklat, tillverkar och säljer produkten UriCap Female – ett säkert kvinnligt uridom för urinuppsamling och provtagning för kvinnor. TillaCare har erhållit alla nödvändiga regulatoriska godkännanden/registreringar och patent, och bolaget har ett internationellt team baserat i Israel, USA och Sverige för att ge stöd till sina försäljnings- och distributionskanaler. Efter att ha inlett försäljningen i USA och Israel utökar nu TillaCare sitt distributionsnätverk i USA, Storbritannien, Sverige och andra länder.

Ladda ner: Release