Invent Medic meddelar att bolaget inleder en användarstudie tillsammans med Kvinnokliniken på Helsingborgs lasarett. Studien riktar sig till kvinnor som väntar på operation eller injektionsbehandling för sin ansträngningsinkontinens. Dessa kvinnor kommer att erbjudas möjlighet att använda bolagets produkt Efemia kontinensstöd under tiden som de utreds och väntar på behandling.

Efemia kontinensstöd är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel som baseras på samma principer som den vanligaste kirurgiska metoden mot ansträngningsinkontinens, TVT. Produkten kan provas ut av kvinnan själv och hjälper till att minska urinläckaget direkt när den används. I och med att produkten är gjord för att återanvändas, designad för att vara bekväm och lätthanterlig kan den utgöra ett fullgott alternativ till annan behandling. Flertalet studier har visat att Efemia kontinensstöd är en säker och effektiv lösning för många kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Syftet med studien är att undersöka om kvinnor som står i kö för inkontinensbehandling är intresserade av att prova ett hjälpmedel under väntetiden samt att utvärdera vad de tycker om produkten. En skillnad jämfört med andra användarstudier som Invent Medic har genomfört tidigare är att deltagarna i denna studie kommer att vara diagnosticerade av en gynekolog, vilket innebär att de har kommit längre i vårdkedjan jämfört med eftermarknadsstudier där kvinnorna har diagnosticerat sig själva. Frågeformuläret som används inkluderar dessutom frågor om kvinnornas vårdresa, det vill säga vilken hjälp de har fått från vården och vilka yrkesgrupper som de har fått träffa.

Rekrytering av deltagare till studien är planerad att ske under våren 2024, och när studien är genomförd kommer en mindre publikation om resultaten att publiceras i samarbete med Kvinnokliniken.

Sjukvården har fortfarande en stor vårdskuld sedan pandemin, vilket innebär längre väntetider och därmed svårigheter att nå vårdgarantin om 90 dagar. I tidigare studier har vi dessutom sett ett ökat intresse för en lösning att använda i väntan på operation. Ett stöd i kön helt enkelt, säger Elisabeth Sthengel, Chief Research & Development Officer på Invent Medic.

– Vi är glada över att Helsingborgs lasarett i Skåne vill erbjuda sina patienter Efemia kontinensstöd medan de väntar på operation och behandling. Köerna kan vara långa, och genom att erbjuda Efemia kontinensstöd kan Helsingborgs lasarett bistå med en interimslösning som är enkel att använda och minskar urinläckaget direkt för patienterna. Vår förhoppning är att det här kan bli startskottet till fler framtida samarbeten, säger Klara Rasmusson, Head of Sales and Marketing på Invent Medic.

Ladda ner: Release