Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat tre nya distributörer, Amed i Polen, Martimedic i Spanien och Portugal, samt Sidroc Services på Malta som kommer att börja sälja Efemia Bladder Support, bolagets produkt för att hantera kvinnlig ansträngningsinkontinens.

Invent Medic förväntar sig att försäljningen av Efemia Bladder Support kan komma i gång på dessa marknader under våren 2024 och bolaget arbetar febrilt med att utbilda de nya distributörerna så att de är redo att lansera produkten.

I de fyra berörda marknaderna förskrivs inte inkontinensprodukter, men däremot rekommenderas dessa produkter ofta via hälso- och sjukvården. Bolaget har därför varit noggrann med att de nya distributörerna ska ha ett brett kontaktnät med hälso- och sjukvårdpersonal som dagligen träffar kvinnor med urininkontinens.

– Det är glädjande att vi nu kan vidareetablera Efemia Bladder Support med tre nya distributörer som riktar sig direkt mot hälso- och sjukvården. Samtliga har goda kontakter med förskrivare samt hälso- och sjukvårdspersonal som rekommenderar produkter, vilket har varit en viktig faktor bakom våra framgångar i bland annat Storbritannien. Med dessa samarbeten kommer vi att kunna hjälpa ännu fler kvinnor i Europa till ett aktivt liv med högre livskvalitet, säger Klara Rasmusson, Invent Medics försäljnings- och marknadschef.

Om bolagets nya marknader och distributörer
I Polen kommer Efemia Bladder Support att säljas av Amed som är en välkänd distributör av medicinsk utrustning och produkter inom gynekologi och obstetrik till såväl hälso- och sjukvården som direkt till slutkonsument.

I Spanien har Invent Medic saknat en distributör som har daglig kontakt med häslo- och sjukvårdpersonal inom inkontinesvården. Den nya distributören Martimedic blir ett bra komplement till befintlig distributör i och med att de främst fokuserar på just försäljning till hälso- och sjukvården. Martimedic kommer dessutom att lansera produkten i Portugal.

Den maltesiska distributören Sidroc Services har ett stort kontaktnät på ön och tillhandahåller medicinsk utrustning och produkter till bland annat landets största aktörer inom hälso- och sjukvården. Bolaget tog själva kontakt med Invent Medic och kommer nu att utöka sin produktportfölj med Efemia Bladder Support.

Ladda ner: Release