Invent Medic meddelar att bolaget har erhållit ett patentgodkännande i Japan för sin produkt Efemia Bladder Support. Patentet kommer att vara giltigt till och med maj år 2039. Dessutom har skyddet för existerande patent i USA förstärks genom att även metoden för att använda Efemia Bladder Support nu har erhållit godkännande. Dagens besked utgör en betydande förstärkning av patentskyddet för Efemia Bladder Support på två av världens största enskilda geografiska marknader för medicintekniska produkter.

Efemia Bladder Support är en innovativ produkt som fungerar som ett vaginalt stöd för att minimera kvinnligt urinläckage i enlighet med den så kallade mid-urethra-teorin. Som pionjär inom detta område har Invent Medic kunnat bygga upp ett starkt patentskydd, och samtliga av bolagets patentansökningar har blivit godkända utan några större justeringar.

– Det känns tryggt att Efemia Bladder Support har ett starkt patentskydd då det är en produkt med hög innovationshöjd samtidigt som det är tydligt att det finns en stark efterfrågan bland såväl kvinnor med urinläckage som aktörer inom hälsovården. Även om vi ännu inte har etablerat oss i Japan eller USA är det viktigt att vi har en stark immateriell position även i dessa länder då de utgör två av världens största enskilda geografiska marknader. Vi har även noterat att andra företag har lämnat in patentansökningar för vaginala stöd som sedan dragits tillbaka, vilket visar vikten av att vi aktivt försvarar och utökar vår patentportfölj, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Invent Medic har som målsättning att nå kassaflödespositivitet i slutet av 2024, tack vare bland annat en etableringsstrategi med internationella distributörer. Hittills i år har bolaget redan hunnit teckna distributionsavtal för de nya marknaderna Polen, Portugal och Malta, och räckvidden i Spanien har utökats med en ytterligare distributör.